ФОТО ГАЛЕРИЈА

Годишен концерт 2014

Jубилеен концерт на Ансамблот "Јонче Христовски"

Концерт во Шпанија

ФОТО ГАРЕРИЈА НА АНСАМБЛОТ