Новости

Ансаблот "Јонче Христовски" ќе настапи во Чешка

Ансамблот за народни песни и игри „ Јонче Христовски” во периодот од 08 – 11 септември ќе земе учество на 19 – от по ред меѓународен фолклорен фестивал „Пеење и играње” во Лухачовице , Р.Чешка. На фестивалот покрај нашиот Ансамбл учество ќе земат и ансамбли од: Словачка, Португалија, Полска, Грузија и Романија.