Репертоар

На својот репертоар Ансамблот “Јонче Христовски“ негува песни и ора од повеќе региони на Македонија како што се : кореографијата Драчевка, кореографијата Жетварка, Мариовска Тресеница, Комитско оро, игри и песни од Источна Македонија , Калајџиско оро, игри и песни од Пиринскиот и Егејскиот дел на Македонија. Ансамблот за програмските потреби располага со автентични костими од речиси сите краишта на Р. Македонија.

Актуелно

Успешно претставување и освоено прво место во Турција

Успешно претставување и освоено прво место на ансамблот за народни песни и игри „Јонче Христовски” – Скопје на меѓународниот фолклорен фестивал „ Sisli culture and art festival”...
Прочитај повеќе...

Втор меѓународен фолклорен фестивал

Ансамблот за народни песни и игри „ Јонче Христовски”- Скопје во соработка со општина Гази Баба и Дом на културата „Кочо Рацин”- Скопје во периодот од 18 -22 август 2011 година ќе го организира II-от по ред Меѓународен фолклорен фестивал.

Прочитај повеќе...